Справжня Політика конфіденційності (далі - Політика) встановлює правила використання vse-o-tattoo.ru (Далі - Компанія) персональної інформації, одержуваної від користувачів сайту vse-o-tattoo.ru (Далі - Користувачі). Справжня Політика конфіденційності застосовується до всіх Користувачів Сайту.

Додаткові правила про захист персональних даних можуть застосовуватися до певних категорій користувачів (наприклад, Замовникам або Клієнтам). Всі терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Політики тлумачаться відповідно до чинного законодавства РФ (зокрема, ФЗ «Про персональних даних».) Текст Політики постійно доступний Для покупців у мережі Інтернет.

Користувачі прямо погоджуються на обробку своїх персональних даних, як це описано в цій Політиці. Використання Сайту означає вираз Користувачем беззастережної згоди з Політикою і зазначеними умовами обробки інформації. Користувач не повинен користуватися Сайтом, якщо користувач не згоден з умовами Політики.

Згода на обробку персональних даних

1. Я висловлюю згоду на обробку своїх персональних даних без застережень і обмежень і підтверджую, що, даючи таку згоду, дію вільно, по своїй волі і в своїх інтересах.

2. Метою надання мною персональних даних для подальшої обробки їх Компанією є отримання інформаційних, консультаційних послуг.

3. Я усвідомлюю і погоджуюся з тим, що даний згода надається на здійснення будь-яких дій з обробки моїх персональних даних, які необхідні для досягнення зазначених цілей, як з використанням засобів автоматизації, так і без таких, включаючи без обмеження: збір, систематизацію, накопичення , зберігання, уточнення (оновлення, зміна), отримання від третіх осіб, використання, поширення (в тому числі передача), знеособлення, блокування, знищення, транскордонну передачу персональних даних, а також здійснення будь-яких інших дій з моїми персональними даними з урахуванням норм Федерального закону №152 «Про персональних даних» від 27.07.2006 р

4. Підписання мною справжнього згоди (шляхом проставлення галочки у відповідному боксі або шляхом натискання кнопки під заповненням форми з контактними даними, які були введені вручну) поширюється на наступні персональні дані: ім'я; контактний номер телефону; адреса електронної пошти (E-mail), автоматично збираються дані (IP-адреса, cookies, інформація про географічне положення, логи і дані передаються веб-сторінкою і сервером), а також інші дані надані мною на власний розсуд.

5. Компанія не перевіряє достовірність наданих мною персональних даних. Компанія виходить з того, що надана мною персональна інформація є достовірною і достатньою. Я усвідомлюю, що несу відповідальність за надання персональних даних третьої особи відповідно до чинного законодавства.

6. Я даю згоду на розкриття Компанією моїх персональних даних третім особам з метою надання інформаційних, консультаційних послуг. Персональні дані передаються відповідно до законодавства РФ. У разі, коли Компанія передає мої персональні дані третім особам, вона вимагає від третіх осіб дотримання конфіденційності даних щодо моєї особи.

1. Персональна інформація користувачів, яку обробляє Компанія

1.1. Сайт збирає, одержує доступ і використовує в певних Політикою цілях персональні дані користувачів, технічну та іншу інформацію, пов'язану з Користувачами.

1.2. Технічна інформація не є персональними даними. Компанія використовує файли cookies, які дозволяють ідентифікувати Користувача. Файли cookies - це текстові файли, доступні Компанії, для обробки інформації про активність Користувача, включаючи інформацію про те, які сторінки відвідував Користувач і про час, який Користувач провів на сторінці. Користувач може відключити можливість використання файлів cookies в настройках браузера.

1.3. Також під технічною інформацією розуміється інформація, яка автоматично передається Компанії в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення.

1.4. Під персональними даними Користувача розуміється інформація, яку Користувач надає Компанії при реєстрації на Сайті і подальше використання Сайту. Обов'язкова для надання Компанії інформація позначена спеціальним чином. Обов'язковою для надання Користувачем інформацією є: ім'я, адреса електронної пошти та телефон. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

1.5. Компанія також може обробляти дані, зроблені загальнодоступними суб'єктом персональних даних або підлягають опублікуванню або обов'язковому оприлюдненню відповідно до закону.

1.6. Зміст і обсяг оброблюваних персональних даних не є надлишковими по відношенню до заявлених цілей їх обробки.

1.7. Компанія не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Компанія виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію про себе і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. Цілі обробки персональних даних користувачів

2.1. Компанія використовує технічну інформацію знеособлено в цілях, зазначених у пункті 2.2.

2.2. Головна мета Компанії при зборі персональних даних - надання інформаційних, консультаційних послуг Користувачам. Користувачі погоджуються з тим, що Компанія також може використовувати їх персональні дані для:

 • ідентифікація боку в рамках послуг, що надаються;
 • надання послуг і клієнтської підтримки за запитом користувачів;
 • виконання договорів і угод з Користувачами;
 • вирішення спорів, захист інтересів в правоохоронних, або інших державних органах;
 • виявлення і припинення шахрайських дій;
 • поліпшення якості послуг, зручності їх використання; розробка і розвиток Сайту, усунення технічних неполадок або проблем з безпекою;
 • аналіз для розширення і вдосконалення послуг, інформаційного наповнення та реклами послуг;
 • інформування користувачів про послуги, цільовому маркетингу, оновленні послуг і рекламних пропозиціях на підставі інформаційних переваг користувачів;
 • таргетування рекламних матеріалів; розсилки індивідуальних маркетингових повідомлень за допомогою електронної пошти, дзвінки і SMS;
 • порівняння персональних даних для підтвердження їх точності і перевірки їх третіми сторонами у випадках, передбачених законодавством;
 • проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3. Умови і способи обробки персональної інформації користувачів і її передачі третім особам

3.1. Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних шляхом реєстрації на Сайті або відправки заявки.

3.2. Обробка персональних даних Користувача означає збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних Користувача.

3.3. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

3.4. Треті особи, які отримали від Компанії доступ до персональних даних, зобов'язані надалі не розкривати третім особам і не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено федеральним законом.

3.5. Обробка персональних даних Користувача здійснюється змішаним способом з використанням баз даних на території Російської Федерації. Транскордонна передача даних не здійснюється.

3.6. Компанія має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:

 • Користувач висловив згоду на такі дії;
 • передача необхідна для використання Користувачем певної послуги Сайту або для виконання певного договору або угоди з Користувачем;
 • передача уповноваженим органам державної влади Російської Федерації з підстав і в порядку, встановлених законодавством Російської Федерації;
 • така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої їм персональної інформації;
 • передача інформації з метою проведення аудиту;
 • з метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Компанії або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує умови договорів і угод з Компанією, справжню Політику, або документи, що містять умови використання тієї чи іншої послуги;
 • в результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Компанії.

4. Зміна і видалення персональної інформації. Обов'язкове зберігання даних

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частина, скориставшись функцією редагування персональних даних в особистому кабінеті або звернувшись до Компанії через зазначені на сайті контакти.

4.2. Згода на отримання інформаційних розсилок і рекламних матеріалів може бути відкликано Користувачем в будь-який час за допомогою має на сайті функціоналу.

4.3. Згода на обробку персональних даних може бути відкликано Користувачем в будь-який час шляхом направлення Компанії відповідного повідомлення через особистий кабінет або зазначені на Сайті контакти, а компанія зобов'язана припинити обробку персональних даних та їх знищити відповідно до ч.5 статті 25 федерального закону №152 «Про персональних даних »від 26.07.2006

4.4. У разі надсилання Користувачем звернення або запиту щодо п.4.1, 4.2 Компанія протягом 5 (п'яти) робочих днів здійснює необхідні дії з персональними даними.

4.5. У разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних Компанія має право продовжити обробку персональних даних в допустимих російським законодавством випадках.

4.6. У разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних Користувач розуміє, що це може спричинити неможливість надання послуг Компанії.

4.7. Компанія обробляє персональні дані, технічну інформацію і іншу інформацію Замовника до досягнення цілей обробки персональних даних.

5. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації Користувача

5.1. Компанія приймає необхідні і достатні правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

5.2. Компанія не приймає рішень, які зачіпають права і законні інтереси користувачів, на підставі виключно автоматизованої обробки персональних даних, за винятком випадків надання інформації за результатами запиту, зробленого самим Користувачем з використанням інтерфейсу автоматизованих систем.

5.3. При прийнятті юридично значимих рішень, взаємодії з Користувачами третіх осіб на прохання Компанії, на виконання угод з Користувачами або за запитами користувачів здійснюється неавтоматизована обробка персональних даних в обсязі, обумовленому цілями такої взаємодії, і з дотриманням вимог щодо безпечності інших даних, що не торкається обробкою.

5.4. При втраті або розголошення персональних даних Компанія інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Компанія спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

5.6. У разі втрати або розголошення персональної інформації Компанія не несе відповідальність, якщо дана персональна інформація:

 • стала публічним надбанням до її втрати або розголошення;
 • була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Компанією;
 • була розголошена за згодою Користувача;
 • розкрита відповідно до акта компетентного державного органу або суду.

6. Вирішення спорів

6.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути щодо застосування цих правил, будуть, по можливості, вирішуватися Сторонами шляхом переговорів. Дотримання досудового (претензійного) порядку врегулювання суперечок є обов'язковим. Термін напрямки відповіді на претензію складає 10 (десять) днів с моменту її отримання Сторона.

6.2. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, які регулюються цією Політикою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством Російської Федерації, за нормами російського права, незалежно від місця перебування Користувача.

6.3. У разі якщо сторони не прийдуть до взаємної згоди, то що виник спір підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства Російської Федерації в Арбітражному суді міста Кемерово.

7. Додаткові умови

7.1. Компанія має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

7.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Компанії, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

7.3. Продовження використання Сайту після внесення таких змін підтверджує згоду Користувача з такими змінами.

7.4. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики Користувач має право надсилати адміністрації через Сайт або за адресою: info@vse-o-tattoo.ru

7.5. Приймаючи цю угоду про конфіденційність, ви також погоджуєтеся з Політикою конфіденційності та Умовами використання Google.